Boho news

All
BOHO Year End Meeting has been successfully hosted with the participation of Mr. Nguyen Ba Duong – Coteccons CEO, and Coteccons Board members on 02/02/2018.
After a hard-working year, BOHO staffs have celebrated the company's whole year successes with a team building trip at Ho Tram on 03 Feb 2018.
Chuyến thăm hỏi anh em công trường D’capitale giữa mùa đông Hà Nội đã được Đại diện Ban lãnh đạo và Công đoàn Boho tổ chức vào ngày 09/01/2018.
20/10 năm nay văn phòng Công ty Boho chìm trong sắc hồng rực rỡ của hoa, của bóng bay, của váy áo xúng xính.

REACH US AT

Please do not hesitate to contact us if you have any questions, comments or messages. We’ll try to respond to everything!

236/6 Dien Bien Phu, Conteccons Tower (G-M Floors), P.17, Q. Binh Thanh, Ho Chi Minh city, Viet Nam
0901 699 288